38/9 Nguyễn Ảnh Thủ - khu phố 4 - phường Hiệp Thành, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh
037.257.8357

TƯ VẤN CÁC PHƯƠNG PHÁP CAN THIỆP

Để đảm bảo chất lượng can thiệp cũng như phù hợp với mục tiêu hướng tới hòa nhập tích cực cho trẻ. Khai Tâm School thiết kế mô hình với nhiều hình thức can thiệp cho trẻ có nhu cầu. 
 
1. Can thiệp cá nhân.
2. Can thiệp nhóm. 
3. Giáo dục hòa nhập. 
 
Khai Tâm School có các đội ngũ xây dựng các chương trình can thiệp nhằm: Đánh giá xác định mức phát triển và tuổi khôn của trẻ để đưa trẻ vào từng bộ phận can thiệp phù hợp là một việc rất quan trọng. Điều này đảm bảo cho các chuyên viên có thể xây dựng mục tiêu, thiết kế chương trình, kế hoạch can thiệp phù hợp với đặc điểm của từng trẻ.
 
Khai Tâm School ứng dụng các phương pháp can thiệp cho từng loại khó khăn theo nhu cầu trẻ cần. 
 
Để đánh giá và can thiệp sớm giúp hòa nhập cho trẻ tự kỷ một cách tích cực nhất tại Khai Tâm School, chúng tôi đã nghiên cứu một số mô hình can thiệp sớm trên thế giới có thể thích ứng phù hợp với môi trường và điều kiện tại Việt Nam.
 
Chúng tôi ứng dụng một số phương pháp can thiệp đã được các nhà nghiên cứu trên thế giới công nhận và có bằng chứng xác thực hiệu quả trong can thiệp trẻ tự kỷ.

Hotline: 037.257.8357
Zalo:037.257.8357