38/9 Nguyễn Ảnh Thủ - khu phố 4 - phường Hiệp Thành, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh
037.257.8357

Ban Điều Hành Khai Tâm School

 
 
 1. Bà Nguyễn Thảo Nguyên 

Giám đốc Công ty TNHH Tư Vấn và Đầu Tư Giáo Dục Khai Tâm. ( Khai Tâm Education Co, Ltd.)
Tốt nghiệp cử nhân sư phạm ngành Tâm Lý - Giáo dục, Đại Học Sư Phạm Tp.HCM.
Thạc sỹ Tâm Lý học - Đại Học Sư Phạm Tp.HCM.
Chứng chỉ lượng giá và can thiệp tâm lý cho trẻ em gặp rối loạn học tập ( ĐHKHXH&NV kể hợp University of Louvain, Belgium cấp).
Chứng nhận khóa đào tạo trị liệu gia đình và can thiệp hệ thống ( Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch kết hợp APSY, Belgique cấp)
Cộng tác viên đánh giá can thiệp giáo dục trẻ khuyết tật Trung Tâm Ứng Dụng - Bồi Dưỡng Tâm Lý Giáo Dục - ĐH Sư Phạm Tp.HCM
Có 8 năm làm việc trong lĩnh vực trẻ khuyết tật , trẻ khó khăn trong bối cảnh học đường.

 2. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Phó Giám đốc CTy TNHH Tư Vấn và Đầu Tư Giáo Dục Khai Tâm ( Khai tâm Education Co, Ltd.)
Founder Quỹ Giáo Dục Đặc Biệt ( Special Education Foundation)
Founder Quỹ Kết Nối Yêu Thương 
Thạc sỹ Tâm Lý Học - ĐHKHXH&NV
Chứng chỉ Thực Hành Tâm Lý của Hiệp Hội Tâm Lý thực hành Pháp (E.P.P) - Patte Noire Test ; TAT & CAT. 
Chứng chỉ Living Dance Living Music (KINNECTIONS)
Chứng chỉ thực hành trị liệu Dance Movement Therapy (ADTA) - Fullbright Scholarship Students Alumni.
Chứng chỉ Music Therapy - ĐH Sư phạm 
Có 12 năm làm việc trong lĩnh vực phi chính phủ về trẻ em, người khuyết tật và người yếu thế. 

 3. Bà Huỳnh Thị Hoàng Oanh

Trưởng Ban Cố Vấn Chuyên Môn Cty TNHH Tư Vấn và Đầu Tư Giáo Dục Khai Tâm ( Khai Tâm Education Co, Ltd.)
Thạc sỹ Tâm Lý Học - Đại Hoc Sư Pham Tp.HCM
Chứng chỉ " Nhận diện, can thiệp, chuẩn đoán đánh giá trẻ có khó khăn trong học đường"
Chứng chỉ về Giáo dục đặc biệt - Giáo dục hòa nhập của MASHAV - ISRAEL
Chứng chỉ về " Khung chương trình giáo dục chức năng dành cho trẻ khuyết tật vừa và nặng " - CALIFORNIA - USA.
Và môt số chứng chỉ khác về chuẩn đoán - đánh giá trẻ khuyết tật. 

 KHAI TÂM SCHOOL 
38/9 Nguyễn Ảnh Thủ khu phố 4 phường Hiệp Thành Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh
Hotline: 037.257.8357 
www.khaitamschool.edu.vn
www.facebook.com/khaitamschool 
Email: khaitamschool@gmail.com

 


Hotline: 037.257.8357
Zalo:037.257.8357