38/9 Nguyễn Ảnh Thủ - khu phố 4 - phường Hiệp Thành, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh
037.257.8357

Nguồn lực Khai Tâm

Khai Tâm hiện nay với cơ sở pháp lý:
 
1. Công ty TNHH Tư vấn và đầu tư giáo dục Khai Tâm: có chức năng tư vấn, đánh giá, hỗ trợ tâm lý giáo dục cho các đối tượng có nhu cầu.
 
2. Chi hội Khoa học Tâm Lý - Giáo Dục Khai Tâm, trực thuộc Hội Khoa Học Tâm Lý - Giáo Dục Thành Phố Hồ Chí Minh, có các chức năng: 
  • Nghiên cứu, ứng dụng các kiến thức tâm lý và giáo dục trong lĩnh vực tư vấn, hướng nghiệp, đánh giá, hỗ trợ cho trẻ có khó khăn trong môi trường học đường.
  • Nghiên cứu khoa học để hỗ trợ tâm lý giáo dục cho giáo viên, phụ huynh, trẻ em. 
  • Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, báo cáo chuyên đề. 
  • Khai Tâm có cơ sở vật chất và nguồn lực nhân sự đáp ứng cho việc đánh giá và can thiệp trẻ có khó khăn trong môi trường học đường.
  • Khai Tâm đảm bảo về chất lượng đội ngũ chuyên gia, giáo viên, nhân viên có đủ năng lực, bằng cấp chuyên môn về giáo dục đặc biệt, tâm lý giáo dục, giáo dục mầm non. 
  • Khai Tâm đảm bảo sự an toàn và hiệu quả trong việc hỗ trợ trẻ, với điều kiện tiên quyết: 
 PHỤ HUYNH PHẢI DÀNH THỜI GIAN KIÊN TRÌ VÀ ĐỒNG HÀNH CÙNG TRẺ.
PHỐI HỢP CÙNG KHAI TÂM TRONG VIỆC HỖ TRỢ TRẺ TẠI NHÀ. 
Hotline: 037.257.8357
Zalo:037.257.8357