38/9 Nguyễn Ảnh Thủ - khu phố 4 - phường Hiệp Thành, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh
037.257.8357

Khai Tâm: Kiến thức + Kỹ năng + Thái độ

Khai Tâm xây dựng hệ thống nhân sự có chuyên môn cao, đồng thời xây dựng các chuẩn mực về hoạt động sư phạm giáo dục cho trẻ trên nền tảng  thực hành được: 

Kiến thức + Kỹ năng + Thái độ trong công việc nhằm mang lại lợi ích tốt nhất cho trẻ có nhu cầu can thiệp giáo dục đặc biệt tại Khai Tâm.
 
Kiến thức chuyên môn

1 Hiểu biết các dạng khuyết tật và khiếm khuyết đặc trưng của trẻ
 2 Hiểu biết về thang phát triển điển hình của trẻ
 3 Hiểu biết về chăm sóc trẻ có nhu cầu đặc biệt
 4 Hiểu biết về thang phát triển vui chơi, nắm vững phương pháp thực hành học và chơi 
 5 Nắm vững phương pháp giáo dục mầm non, và giáo dục đặc biệt
 6 Hiểu biết về các kỹ năng chủ chốt thúc đẩy trẻ 
 7 Nắm vững tâm lý trẻ
 8 Nắm vững phương pháp làm thế nào để phát triển hệ thống giao tiếp cá nhân, thực hiện giao tiếp cá nhân, và lên kế hoạch giao tiếp
 9 Nắm vững phương pháp quản lý hành vi 
 10 Nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của giáo dục đặc biệt - giáo dục hòa nhập  
 
Kỹ năng đối với trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt.
 
1 Kỹ năng đánh giá trẻ chính thức và không chính thức
2 Kỹ năng làm việc đa nhiệm đối với từng trẻ
3 Kỹ năng xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân cho trẻ 
4 Kỹ năng xác định kế hoạch mục tiêu cụ thể và thực hiện hóa mục tiêu hướng đến mục tiêu chung 
5 Kỹ năng phát triển và thực hiện hệ thống giao tiếp cá nhân, giao tiếp nhóm
6 Kỹ năng xây dựng giờ trị liệu vui vẻ và đạt được mục tiêu chung 
7 Kỹ năng đưa ra phản hồi với đồng nghiệp, và phụ huynh, chia sẻ kiến thức và kỹ năng đối với đồng nghiệp, phụ huynh có nhu cầu.
8 Kỹ năng tiếp cận trẻ để quản lý hành vi của trẻ
Kỹ năng lựa chọn các hoạt động can thiệp đảm bảo trẻ đạt được mục tiêu, tính khoa học, tính thực tiễn, tính linh hoạt, phong phú và phù hợp với trẻ có nhu cầu 
10 Kỹ năng đánh giá kết quả giáo dục để rút kinh nghiệm và điều chỉnh tổ chức các hoạt động dành cho trẻ có nhu cầu nhằm đạt được chất lượng và hiệu quả. 

Thái độ trong giảng dạy giáo dục đặc biệt
 
1 Giáo viên tại Khai Tâm thể hiện thái độ kiên trì khi làm việc với trẻ và phụ huynh
Giáo viên tại Khai Tâm tôn trọng trẻ 
Giáo viên tại Khai Tâm có tình cảm yêu thương trẻ 
Giáo viên tại Khai Tâm nhận ra khả năng của trẻ 
Giáo viên tại Khai Tâm theo sát sự phát triển của trẻ 
Giáo viên tại Khai Tâm có thái độ thân thiện - hòa nhã và hành vi tích cực 
Giáo viên tại Khai Tâm hiểu rõ trách nhiệm của mình trong hoạt động chăm sóc, can thiệp hoặc hỗ trợ trẻ có nhu cầu 
Giáo viên tại Khai Tâm ký và thực hiện nghiêm túc cam kết quyền trẻ em 
Giáo viên tại Khai Tâm tiếp tục phát triển các kỹ năng cho đồng nghiệp bằng các phản hồi tích cực 
10  Giáo viên tại Khai Tâm hiểu rõ vai trò trong hoạt động sư phạm, cầu tiến và nhẫn nại giải quyết các vấn đề khó khăn trong quá trình can thiệp trẻ có nhu cầu.  


Hotline: 037.257.8357
Zalo:037.257.8357