38/9 Nguyễn Ảnh Thủ - khu phố 4 - phường Hiệp Thành, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh
037.257.8357

BẢNG CÂU HỎI XÁC ĐỊNH ƯU THẾ BÁN CẦU NÃO

| Ngày đăng: 09/03/2020, 09:48 AM |

Bảng câu hỏi xác định ưu thế bán cầu não của Tiến sĩ Giáo dục học (Ed.D) Diane Connell

 

 

Hãy chọn câu trả lời bạn thấy đúng hơn :

 

 01) A. Thật vui khi được mạo hiểm. --- B. Tôi có thể vui vẻ mà không cần phải mạo hiểm.*

[ ] A

[ ] B

 

02) A. Tôi tìm kiếm những cách mới để làm những việc cũ. --- B. Khi một cách đã hoạt động tốt, tôi không thay đổi nó.*

[ ] A

[ ] B

 

03) A. Tôi bắt đầu rất nhiều việc mà tôi chẳng bao giờ hoàn thành. --- B. Tôi hoàn thành một việc trước khi bắt đầu một việc mới.*

[ ] A

[ ] B

 

04) A. Tôi không sáng tạo nhiều trong công việc của mình. --- B. Tôi dùng sự sáng tạo của mình trong mọi việc tôi làm.*

[ ] A

[ ] B

 

05) A. Tôi có thể phân tích điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. --- B. Tôi có thể cảm nhận điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.*

[ ] A

[ ] B

 

06) A. Tôi cố gắng tìm cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. --- B. Tôi cố gắng tìm nhiều cách khác nhau cho những vấn đề.*

[ ] A

[ ] B

 

07) A. Suy nghĩ/ ý tưởng của tôi giống như những bức tranh đi qua đầu tôi. --- B. Suy nghĩ/ ý tưởng của tôi giống như những ngôn từ đi qua đầu tôi.*

[ ] A

[ ] B

 

08) A. Tôi đồng ý với những ý tưởng mới trước những người khác. --- B. Tôi nghi ngờ những ý tưởng mới nhiều hơn người khác.*

[ ] A

[ ] B

 

09) A) Người khác không hiểu cách tôi tổ chức/sắp xếp mọi thứ. --- B) Người khác nghĩ tôi tổ chức tốt.*

[ ] A

[ ] B

 

10) A) Tôi có tính kỷ luật tốt. --- B) Tôi thường hành động theo cảm xúc/cảm tính.*

[ ] A

[ ] B

 

11) A) Tôi lên kế hoạch để làm việc. --- B) Tôi không nghĩ về thời gian khi tôi làm việc.*

[ ] A

[ ] B

 

32) A) Với việc khó quyết định, tôi chọn cái tôi biết là đúng. --- B) Với việc khó quyết định, tôi chọn cái tôi cảm thấy đúng.*

[ ] A

[ ] B

 

13) A) Tôi làm việc dễ trước và việc quan trọng sau. --- B) Tôi làm việc quan trọng trước và việc dễ sau.*

[ ] A

[ ] B

 

14) A) Đôi khi trong một tình huống/hoàn cảnh mới, tôi có quá nhiều ý tưởng. --- B) Đôi khi trong một tình huồng/hoàn cảnh mới, tôi chẳng có ý tưởng gì.*

[ ] A

[ ] B

 

15) A) Tôi phải có cuộc sống có nhiều thay đổi và muôn màu muôn vẻ. --- B) Tôi phải có cuộc sống trật tự và được lên kế hoạch kỹ càng.*

[ ] A

[ ] B

 

16) A) Tôi biết tôi đúng, vì tôi có những lý do chính đáng. --- B) Tôi biết tôi đúng, mặc dù tôi không có những lý do chính đáng.*

[ ] A

[ ] B

 

17) A) Tôi phân bổ đều công việc trong thời gian tôi có. --- B) Tôi thích làm việc của mình vào giờ chót.*

[ ] A

[ ] B

 

18) A) Tôi để mọi thứ ở chỗ nhất định. --- B) Nơi tôi để mọi thứ tùy thuộc vào việc tôi đang làm.*

[ ] A

[ ] B

 

19) A) Tôi phải tự lập kế hoạch cho/của mình. --- B) Tôi có thể theo kế hoạch của bất kỳ ai.*

[ ] A

[ ] B

 

20) A) Tôi là người rất linh hoạt và không thể đoán trước. --- B) Tôi là người kiên định và ổn định.*

[ ] A

[ ] B

 

21) A) Với một nhiệm vụ mới, tôi muốn tìm cách riêng để thực hiện nó. --- B) Với một nhiệm vụ mới, tôi muốn được người ta hướng dẫn cho cách tốt nhất để thực hiện nó.*

[ ] A

[ ] B

 

 

 

 Tính điểm:

-         Cho 1 điểm với trả lời A ở các câu: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 19, 20, 21.

-         Cho 1 điểm với trả lời B ở các câu: 4, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 17, 18.

 

 

Cộng tất cả điểm. Kết quả như sau:

 

00 --> 04 điểm: bán cầu não trái được sử dụng nhiều (bán cầu não trái trội).

05 --> 08 điểm: hơi thiên về sử dụng bán cầu não trái (bán cầu não trái hơi trội).

09 --> 13 điểm: cân bằng ở cả hai bán cầu não.

14 --> 16 điểm: hơi thiên về sử dụng bán cầu não phải (bán cầu não phải hơi trội).

17 --> 21 điểm: bán cầu não phải được sử dụng nhiều (bán cầu não phải trội).

 

 

 

[Connell D. (2006), "Left Brain/Right Brain”, retrieved 5/11/2011, 


Hotline: 037.257.8357
Zalo:037.257.8357