38/9 Nguyễn Ảnh Thủ - khu phố 4 - phường Hiệp Thành, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh
037.257.8357

CÔNG CỤ GIÚP PHÁT HIỆN CÁC DẤU HIỆU BÁO ĐỘNG TỰ KỶ

M-Chat là test sàng lọc trẻ tự kỷ đơn giản dành cho phụ huynh có nhu cầu đánh giá quan sát trẻ tại nhà tham khảo. 

CÁC TEST TÂM LÝ THẦN KINH

Trong quá khứ , mối quan  tâm về tâm lý thần kinh lâm sàng, đặc biệt là trong lãnh vực lượng giá, đã phản ánh một nhu cầu cần phải mở rộng việc hiểu biết trên lâm sàng về hành vi có ảnh hưởng đến chức năng của con người được gây ra bởi sự rối loạn chức năng của não bộ. 

Làm thế nào để chẩn đoán chứng tự kỷ

Một số trẻ bị coi là chậm phát triển trước khi được chẩn đoán tự kỷ có thể đã nhận các dịch vụ can thiệp qua chương trình Can thiệp sớm (Early Intervention) hoặc Chương trình giáo dục đặc biệt (Special Education services).

PHƯƠNG PHÁP TÂM VẬN ĐỘNG

"Bằng phương tiện vận động, trẻ em bộc lộ ra bên ngoài chính cuộc sống nội tâm của mình cho đến khi ngôn ngữ xuất hiện, để đảm nhận công việc diễn tả những nhu cầu và ý thích có mặt trong nội tâm”.

ĐÁNH GIÁ KHÓ KHĂN HỌC TẬP

Tiếp cận mô hình đánh giá và can thiệp sớm trẻ tự kỷ của nhiều quốc gia trên thế giới, Khai Tâm School cho rằng việc đánh giá trẻ cần phải được xem xét bởi một nhóm chuyên gia giàu kinh nghiệm và được đào tạo bài bản.

ĐÁNH GIÁ PHÁT TRIỂN ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HỌC TẬP

Việc xác định chẩn đoán ban đầu cho trẻ là một việc rất khó, đòi hỏi phải được xem xét bởi nhiều chuyên gia. Tuy nhiên, việc đánh giá phát triển để xem xét tình trạng của trẻ, đưa vào chương trình can thiệp nào, xây dựng mục tiêu chiến lược nào cho trẻ là một việc rất quan trọng.

ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ

Mục tiêu của đánh giá định kỳ này là để giúp cho chuyên viên can thiệp và phụ huynh có một cái nhìn về sự phát triển của trẻ, từ đó cùng thảo luận và xây dựng các mục tiêu, hoạt động kế tiếp cho trẻ một cách hợp lý.

ĐÁNH GIÁ CHUYỂN TIẾP

Đánh giá chuyển tiếp là hình thức đánh giá để có thể tư vấn gia đình cho trẻ ra học tập tại cộng đồng (hòa nhập) sau một thời gian can thiệp tại Khai Tâm School.


Hotline: 037.257.8357
Zalo:037.257.8357