38/9 Nguyễn Ảnh Thủ - khu phố 4 - phường Hiệp Thành, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh
037.257.8357

Tiêu chuân đánh giá dựa trên từng mức độ

Tiêu chuẩn đánh giá dựa trên khung chương trình Basics giúp giáo viên có phương pháp đánh giá tiến trình phát triển của học sinh dựa trên khung đánh giá từng mức độ. 

HỌC ĐƯỜNG CHỨC NĂNG

Lĩnh vực học đường chức năng mang tính kỹ năng, giúp học sinh trở nên độc lập hơn. Hoạt động trong lĩnh vực này tập trung vào Toán, đọc, ngôn ngữ, địa lý địa phương, các sự kiện đương thời, cũng như cách áp dụng những kỹ năng này trong cộng đồng.


Chương trình chủ điểm Basics 3

Basics 3 được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của học sinh có nhu cầu về giáo dục đặc biệt. Ưu điểm của Basics 3 là khung chương trình lâu dài cho học sinh, gia đình và các nhà giáo dục trong định hướng học tập của trẻ. Ngoài ra, hệ thống Basics 3 xuyên suốt qua các cấp học, từ mầm non đến chuyển tiếp vào cuộc sống. 


Hotline: 037.257.8357
Zalo:037.257.8357