38/9 Nguyễn Ảnh Thủ - khu phố 4 - phường Hiệp Thành, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh
037.257.8357

PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO TRẺ CHẬM PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ

Chậm phát triển kỹ năng "thích ứng” như: giao tiếp, tự chăm sóc, các hoạt động sinh hoạt hàng ngày, kỹ năng xã hội, tham gia cộng đồng, tự định hướng, sức khoẻ và an toàn, học tập, sở thích và việc làm.

Thông tư 03/2018 quy định về Giáo dục hòa nhập

Thông tư 03/2018/TT-BGDĐT ngày 29/01/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật:

Giáo dục hòa nhập là gì ?

Khuynh hướng hòa nhập – mainstreaming – được định nghĩa như việc hòa nhập trẻ khuyết tật và bình thường trong cùng một lớp học


Hotline: 037.257.8357
Zalo:037.257.8357